Page 4 - Danir_Arsbok_2021_SV
P. 4

Konstverket på omslaget, här ovan i sin helhet, är skapat av Andreas Olofsson Tarantino och är en så kallad NFT, Non-fungible token, vilket är en speciell typ av
kryptoteknik som används vid försäljning och ägande av digital konst. Denna NFT är till salu och går att köpa via en auktion som nås här: danir.se/nft-2021.
Hela beloppet kommer oavkortat doneras till Star for Life och deras viktiga arbete med att skapa en bättre framtid för barn och unga i södra Afrika.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9