Page 7 - TUKKUKUVASTO-2023_1
P. 7

CE                   CE                    CE
A400 allas, kromattu ylivuotosuojan   3060C posliininen allastaso, kromattu  A500 allas, kromattu ylivuotosuojan
koristehela, hanan reikä oikealla.   ylivuotosuojan koristehela, hanan reikä koristehela, hanan reikä keskellä.
L 41 x K 16 x S 29 cm.         keskellä.                L 50 x K 19 x S 36 cm.
EAN 6418873007417            L 60 x K 18 x S 46 cm          EAN 6418873002269
                    EAN 6418873007332
                                                            POSLIINIALTAAT

 CE                   CE                    CE
ML39G-500 posliininen allastaso     ML39G-600 posliininen allastaso so-   ML39G-80 posliininen allastaso sovel-
soveltuu PV-520, AK-510 ja AK-520    veltuu AK-610 ja AK-620 allaskaapeille. tuu AK-810 ja AK-820 allaskaapeille.
allaskaapeille.             L 61 x K 17 x S 40 cm          L 81 x K 17 x S 40 cm
L 51 x K 17 x S 40 cm          EAN 6418873009282            EAN 6418873009015
EAN 6418873009275

 CE                   CE
K03 FARO allas valkoinen, kromattu   K316 PORTO allas valkoinen, kromattu
ylivuotosuojan koristehela, altaassa  ylivuotosuojan koristehela, altaassa
hanan paikka. Tason suositeltava mini- hanan paikka. Tason suositeltava mini-
misyvyys 47 cm.             misyvyys 43 cm.
L 46 x K 15,5 x S 46 cm         L 55 x K 14 x S 46 cm
EAN 6418873007141            EAN 6418873007264

                                                            7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12