Page 3 - TUKKUKUVASTO-2023_1
P. 3

AK-510 allaskaappi 2 ovea, soveltuu   AK-610 allaskaappi 2 ovea, soveltuu   AK-810 allaskaappi 2 ovea, soveltuu            VEDENKESTÄVÄT KALUSTEET
ML39G-500 posliiniallastasolle      ML39G-600 posliiniallastasolle      ML39G-80 posliiniallastasolle
L 50 x K 50 x S 39 cm          L 60 x K 50 x S 39 cm          L 80 x K 50 x S 39 cm
EAN 6418873009244            EAN 6418873009251            EAN 6418873009268

AK-520 allaskaappi 2 vetolaatikkoa, so- AK-620 allaskaappi 2 vetolaatikkoa, so- AK-820 allaskaappi 2 vetolaatikkoa,
veltuu ML39G-500 posliiniallastasolle  veltuu ML39G-600 posliiniallastasolle  soveltuu ML39G-80 posliiniallastasolle
L 50 x K 50 x S 39 cm          L 60 x K 50 x S 39 cm          L 80 x K 50 x S 39 cm
EAN 6418873009190            EAN 6418873009206            EAN 6418873009213

PY-140 pyykkikaappi sisältää 2    PV-3000 tarvikekaappi 1 ovi, 4   Suomalaista suunnittelua
koria ja 2 hyllyä, voidaan asen-   siirrettävää lasihyllyä. Kätisyys
taa vasen- tai oikeakätiseksi.    voidaan vaihtaa kääntämällä    Tammiholman kalusteryhmälle on myönnetty Design from Fin-
L 40 x K 140 (+ jalat 14 cm) x S   kaappi               land -merkki. Merkin saaneet tuotteet edustavat suomalaista
40 cm                L 30 x K 150 x S 15 cm       muotoilua ja käytännöllisyyttä parhaimmillaan, sillä ne on suun-
EAN 6418873009121          EAN 6418873009237         niteltu varta vasten suomalaisiin koteihin, asiakkaidemme toivei-
                                    ta kuunnellen.
                                    Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland -merkki voidaan
                                    myöntää tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle, joka edustaa
                                    vahvasti suomalaista muotoiluosaamista. Merkki kertoo, että yri-
                                    tys on investoinut ammattimaiseen muotoiluun ja saavuttanut
                                    liiketoiminnallista hyötyä muotoilun avulla. Design from Finland
                                    -merkkiä kantavat tuotteet ja palvelut on muotoiltu Suomessa
                                    ammattimaisesti, vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti. Merkin saa-
                                    neet yritykset viestivät avoimesti tuotantoketjunsa rakenteesta
                                    ja valmistusmaasta.
                                    - Tuote tai palvelu, joka kantaa Design from Finland-merkkiä, on
                                    suunniteltu ja suunnattu johonkin tarpeeseen ja sen muotoilu
                                    edesauttaa vastuullisuutta esimerkiksi kestävyyden, korjattavuu-
                                    den, käytettävyyden tai materiaalivalinnan osalta, kertoo markki-
                                    nointipäällikkö Niina Ollikka, Suomalaisen Työn Liitosta.

                                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8