Tuetteko useiden PDF-tiedostojen lataamista?

Tuetteko useiden PDF-tiedostojen lataamista?

Emme tue useiden PDF-tiedostojen samanaikaista lataamista. Sinun on tuotava PDF-dokumentit yksi kerrallaan palveluun.